Artikelen

De handpop anders bekeken

Pinterest LinkedIn Tumblr

Als je jonge kinderen hebt, of met jonge kinderen werkt, dan is het je vast opgevallen dat ze een speciale band kunnen hebben met een pop. Dat geldt voor een pop maar ook voor een handpop. Er gebeurt ‘iets’ als er een handpop bij komt. Duimen gaan in de mond, ogen worden groter, kinderen worden nieuwsgierig (of bang), ze gaan er eens goed voor zitten (of komen als een dolle op je afrennen) en beginnen vaak, zonder dat er ook maar iets is gevraagd, tegen de pop te vertellen. 

Een pop heeft iets, wat jij niet hebt. Kinderen zien een pop als een vriendje en een gelijke en dat maakt hem heel laagdrempelig. Hij levert jou als opvoeder iets op waar je blij van wordt: taal, contact, interactie, de mogelijkheid om tot een kind door te dringen, een manier om een kind te laten oefenen met ….(vul maar in). Om die reden worden er aan veel (les)methodes handpoppen toegevoegd; de pop is herkenbaar en maakt de lessen laagdrempeliger, kinderen oefenen makkelijker samen met een pop en laten zich makkelijker tot, bijvoorbeeld taal, uitdagen door een pop.

Het idee is goed, maar in de uitvoering rammelt het vaak nogal. Want de praktijk blijkt nooit te zijn als het voorbeeld en niets is zo bewerkelijk als (een groep) jonge kinderen. Die springen alle kanten op, doen nooit allemaal wat je graag wilt dat ze doen, komen met vragen waar je je geen raad mee weet, blijven niet lang genoeg op hun stoel zitten of moeten plassen terwijl jij net lekker in je verhaal zit. Voeg je daar een pop aan toe, dan ontstaat er niet zelden chaos: kinderen worden drukker dan ze al zijn, kunnen gaan huilen, kunnen gaan roepen dat de pop nep is, of kunnen naar je toe komen rennen om de pop bij zijn neus te grijpen, hun vingers in zijn mond te proppen of hem een flinke mep te verkopen.

Nou….dat had je jezelf toch echt anders voorgesteld! Niks leuke, goed gestroomlijnde activiteit. Ja, er is wel extra taal, extra contact en veel interactie, maar die komt vooral van jouw kant: jij hebt het erg druk om alle kinderen weer rustig krijgen, het knijpen en slaan van de pop te stoppen, de huiler te troosten en jezelf uit de situatie te redden. 

Jouw verhaal staat niet op zichzelf, jij bent niet de enige die dit overkomt en het kan je het gevoel geven dat jij en een pop geen goede combinatie zijn, dat het niks voor jou is. Maar wat nou, als ik je vertel dat alles wat je tot nu toe hebt ervaren met jouw pop, op te lossen is? Dat het vooral te maken heeft met bewustwording. Als je begrijpt wat er precies gebeurt als de pop erbij komt, wat kinderen van hem verwachten en waarom ze doen wat ze doen, ga je anders naar de pop kijken en ook anders reageren. 

Als je een pop als hulpmiddel wilt gebruiken in de thuissituatie, groep, klas of praktijk, dan heb je niet alleen een pop nodig, maar ook een beetje achtergrondkennis en daar ga ik je in de gratis webinarsreeks ‘de handpop anders bekeken’ in voorzien.

De pop als hulpmiddel is geen poppenkast, rollenspel of act

De pop als pedagogisch hulpmiddel is een andere pop dan de pop die een rol speelt in een poppenkast of die tevoorschijn komt om een voorstelling te geven of een kunstje te demonstreren. Het draait niet om de handpop als ding. Nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van de pop, en zin hebben om er mee aan de slag te gaan, zijn voorwaarden.  Je hoeft geen poppenspeler of groot speltalent te zijn. De speltechniek is een onderdeel van een groter geheel en is niet bepalend voor het succes van de pop als hulpmiddel.

De pop staat in dienst van wat je ermee wilt doen, van dat wat je kinderen wilt leren, mee wilt geven en waartoe je ze uit wilt dagen.

De pop als hulpmiddel is een pop die gericht is op contact met een kind, die actief vorm geeft aan de relatie met kinderen en die denkt vanuit het kind. De pop neemt de rol van vriendje in, geeft richting, komt met voorbeelden, neemt kinderen soms letterlijk bij de hand en is zelf ook een onderdeel van een (leer)proces.

Je stuurt de pop aan, maar bent zelf geen onderdeel van het gesprek of de activiteit die jouw pop doet. Je zit erbij, maar laat jouw pop het werk doen en bemoeit je niet met dat wat er tussen de pop en het kind gebeurt. Dat levert veiligheid en ruimte voor het kind op om informatie met de pop te delen, of kanten van zichzelf te laten zien, die jij als opvoeder vaak niet te zien krijgt. Kinderen die je in de klas nooit hoort, kunnen in het bijzijn van de pop ineens gaan praten. Kinderen die je niet zover krijgt dat ze gaan oefenen met bijvoorbeeld letters, zichzelf aankleden, opkomen voor zichzelf, kunnen dat ineens gaan doen als een pop dat vraagt. Kinderen die vaak ruzies hebben en zich moeilijk laten bijsturen, kunnen via een pop op andere ideeën gebracht worden en met behulp van de pop veilig oefenen met een andere manier van reageren.

Om daar te komen is er wat voorwerk nodig. Kinderen hebben vaak een ander beeld van wat de pop komt brengen, dan jij en om te komen waar je wilt, moet je even stilstaan bij wat een pop voor een kind is en hoe je dat kunt gebruiken. De pop als (pedagogisch) hulpmiddel is een pop die niet opvoedt, maar die informatie verzamelt die je kunt gebruiken om kinderen verder te helpen en beter te begeleiden. Dat maakt hem een pedagogisch hulpmiddel, maar in dat wat hij doet en uitdraagt, is hij geen tweede jij.

In ‘de handpop anders bekeken’:

  • laat ik je het verschil zien tussen een ‘gewone’ pop en een pop als hulpmiddel,
  • geef ik je voorbeelden hoe dat er in de praktijk uit kan zien,  
  • laat ik je zien hoe je een pop aan kunt laten sluiten bij een kind,
  • hoe de pop aan de slag kan gaan met taal en taalstimulering,
  • hoe je een pop kunt betrekken in een voorleesactiviteit,
  • en beantwoord ik veel gestelde vragen vanuit de praktijk.

Hij is gemaakt voor opvoeders, juffen, meesters, pedagogisch medewerkers, groepsleiders en hulpverleners die meer contact met kinderen wil of die leren leuker wil maken en daar een handpop bij wil gebruiken.

De reeks is er om je te informeren en te inspireren. Als je enthousiast bent over mijn benadering en wilt leren hoe je de obstakels die je ervaart op kunt lossen en jouw handpop echt voor je kunt laten werken, kijk dan ook eens naar deze cursus. Daarin reik ik je alle tools aan die je nodig hebt om te komen tot een pop die leeft, uitdaagt, inhoud geeft, èn, niet onbelangrijk, die door jou wordt ervaren als verrijking en goed hanteerbaar in jouw situatie.

Schrijf je hier in en krijg gelijk toegang.

I'm a teacher, trainer, developer, hand puppetcoach and author of the book "The Handpuppet as an educational tool". I want to inspire you and help you to use a puppet in class. I'm sure the hand puppet makes a big difference in the life of a child, but also in your life. I hope you're gonna enjoy that just as much as I am.

Comments are closed.